Przetargi - rok 2009

 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Budowa budynku w Siedliszowicach w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Budowa budynku Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowe KOS w Łęgu Tarnowskim”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - przetarg I, 2009 rok”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą "Adaptacja budynku na stadionie miejskim w Żabnie, na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego".
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - przetarg II, 2009 rok”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Budowa budynku Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowe KOS w Łęgu Tarnowskim - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Przebudowa łazienek i pomieszczenia gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Niedomice, Siedliszowice, Pierszyce, Żabno”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wymiana instalacji C.O. w budynku Przedszkola Publicznego w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wymiana instalacji C.O. w budynku Przedszkola Publicznego w Niedomicach”.
 • Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie - przetarg nieograniczony : „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Jana w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont pomieszczeń przedszkola i kuchni w Szkole Podstawowej w Gorzycach”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Docieplenie ścian zewnętrznych budynku na stadionie przy ul. Jana w Żabnie – adaptacja budynku na potrzeby placówki wsparcia terapeutycznego”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku Sali Sportowej Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Zaprojektowanie i Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – produkcyjnych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont nawierzchni na skrzyżowaniu w ciągu drogi gminnej w Łęgu Tarnowskim, ul. Dąbrowska oraz ul. Nowa.”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - przetarg III, 2009 rok”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont nawierzchni ul. Dąbrowskiej w Łęgu Tarnowskim w ramach usuwania skutków powodzi”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Udzielenie kredytu długoterminowego ( 5 lat ) w wysokości 2 500 000 PLN”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wykonanie kotłowni oraz przebudowa instalacji c.o. i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żabno, ul. Piłsudskiego”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną użytkowanego przez Miejski Ludowy Klub Sportowy Polan w Zabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wykonanie odwodnienia i elewacji - budynek Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Otfinów, Odporyszów, Ilkowice i Podlesie Dębowe”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Zaprojektowanie i Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – produkcyjnych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Żabno, ul. Głowackiego”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Łęg Tarnowski, ul. Krótka, ul. Pasternik, ul. Warzały i ul Boczna”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa mieszanki kamiennej o uziarnieniu : 0 mm – 31,5 mm w ilości do 2 500 ton oraz 40 – 80 mm w ilości do 3 500 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie ”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 60 000 litrów do zbiornika zlokalizowanego na terenie MGZGK w Żabnie ul. Jana 3 ”.
 • Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Żabno do Gimnazjów i Szkół Podstawowych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żabno w 2010 r.”.