Logo
A A | Dla słabowidzących

Projekt kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego

Opis projektu

 

Nazwa projektu: 

Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”.

Nr Projektu: RPMP.05.02.02-12-0115/19

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu (partner wiodący):    Gmina Szczucin

  1. Wolności 3, 33-320 Szczucin

 

Gminy partnerskie: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

 

Cele szczegółowe to:

  1. oczyszczenie terenu Gmin: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno z azbestu poprzez usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,
  3. likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

 

Rezultaty projektu:

  • zwiększenie komfortu życia społeczeństwa, poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem,
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin , co może wpłynąć również na ich rozwój ekonomiczny,
  • ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy
  • spadek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
  • zmniejszenie liczby zachorowań, będących bezpośrednim wpływem wyrobów azbestowych.

 

Koszty całkowite: 1 871 353,91 zł
Dofinansowanie: 1 497 928,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 14 kwietnia 2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.