Logo
A A | Dla słabowidzących

e-Urząd Podawczy


Złożenie dokumentu elektronicznego w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Zgodnie ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze późn. zm.), podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne na platformie ePUAP.

Aby można było złożyć elektroniczne pismo do urzędu potrzebne jest konto użytkownika na platformie ePUAP (bezpłatne). Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP, w tym zakładania konta, podpisywania i wysłania dokumentów, znajdują się w dziale Pomoc, serwisu ePUAP

Wskazane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, wymaganego aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.

 


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu. 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

1) przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej

2) dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB
b) pamięć masowa USB (1.1 lub 2.0)
c) płyta CD-RW/DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1) dokumenty elektroniczne podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.

2) akceptowalne formaty załączników  określa załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w jakich mogą być dodawane załączniki do pism: txt, rtf, ods, odt, doc, docx, pdf, gif, jpg, png, tif, svg, xls, xlsx, zip.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Żabnie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546).

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.