Logo
A A | Dla słabowidzących

Ogólne informacje


 

Ogólne informacje o Projekcie

 
Projekt nr POIS.01.01.00-00-107/09 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.poiis.gov.pl).
Projekt obejmuje wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i elementami sieci kanalizacyjnej, zakończonymi studzienkami przyłączeniowymi.
Celem Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno” jest wyposażenie Gminy Żabno w infrastrukturę techniczna umożliwiającą:
·         odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
·         spełnienie przez aglomerację Tarnów (w obszarze Gminy Żabno) wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Projekt przyczyni się do:
·         podniesienia standardu życia mieszkańców gminy,
·         zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
·         wzmocnienia lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
·         rozwinięcia usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.
 
Beneficjentem Projektu jest Gmina Żabno.
 
Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) jest Burmistrz Żabna – Pan Stanisław Kusior.
 
Nad realizacją Projektu czuwa Jednostka Realizująca Projekt (JRP), działająca w strukturach Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 
Kierownikiem JRP jest Pan Andrzej Bartik.
 
Link do WFOŚiGW w Krakowie
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.