Logo
A A | Dla słabowidzących

Program Rewitalizacji- Konsultacje


Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno

Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji .

Ankietyzacja jest jednym z nich. Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkiem zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety , z której wnioski ( w sposób zbiorczy zostaną zawarte w Gminnym Programie rewitalizacji.

W tym celu od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabno.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabno www.zabno.pl.

2) spotkania otwartego dla mieszkańców procesu rewitalizacji – w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 16:30 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 16, Sala Klubowa. 

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@zabno.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Żabnie Dziennik Podawczy.

 

 

Załączniki:

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,428432,gminny-program-rewitalizacji-gminy-zabno-na-lata-2023-2030.html

PROJEKT UCHWAŁY: https://bip.malopolska.pl/api/files/3374441

Załącznik nr 3 - Diagnoza_obszaru - etap I_21.12.2023 r: https://bip.malopolska.pl/api/files/3374458

Załącznik nr 3.1 Analiza_badań_ankietowych_GPR_Żabno: https://bip.malopolska.pl/api/files/3374459

Załącznik nr 4 Formularz uwag obszar zdegradowany i przeznaczony do rewitizacji (word): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374460

Załącznik nr 4 Formularz uwag obszar zdegradowany i przeznaczony do rewitizacji (pdf): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374461

Załącznik nr 5 Ankieta GPR (word): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374462

Załącznik nr 5 Ankieta GPR (pdf): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374463

  
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.