Logo
A A | Dla słabowidzących

Pomoc dla Ukrainy

 1. PESEL i Legalizacja Pobytu:

Druk do wypełnienia dostępny jest w dwóch językach – ukraińskim i polskim. Obywatele Ukrainy,
aby otrzymać numer PESEL, muszą wypełnić stosowny wniosek oraz mieć dokument potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. W przypadku jego braku można wypełnić na miejscu oświadczenie, które zastąpi zaświadczenie wcześniej wydawane przez komendanta placówki Straży Granicznej.

Realizacja tych zadań będzie się odbywać w każdym urzędzie gminy na terenie naszego państwa. Oznacza to, że przebywający w naszej Gminie oraz regionie obywatele Ukrainy mogą się zgłaszać nie tylko do Urzędu Miejskiego w Żabnie (ul. Jagiełły 1), ale także urzędów gmin ościennych, którymi są: Tarnów, Radłów, Wietrzychowice, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów.
W Gminie Żabno wnioski o nadanie numeru PESEL i Profilu Zaufanego przyjmowane będą w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, przy ul. Jagiełły 1.  Ze względu na odnotowaną dużą liczbę obywateli Ukrainy w mieście i regionie, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Otrzymanie numeru PESEL umożliwia np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie, podczas składania wniosku, można uzyskać Profil Zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.
W składanym wniosku trzeba podać swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, numer ewidencyjny (jeśli jest) oraz adres e-mail i polski numer telefonu (w przypadku Profilu Zaufanego).
Kontakt: 14 645 60 12 wewn. 36 lub 37

 1. Zakwaterowanie, Pomoc Społeczna i Zasiłki:

Zgłaszanie osób zakwaterowanych w obiektach

Właściciel lub administrator każdego obiektu w którym przebywają uchodźcy jest zobowiązany poinformować Urząd Miejski w Żabnie ul. Jagiełły 1 o zakwaterowaniu uchodźców w celu ewidencjonowania liczby uchodźców przebywających na terenie gminy. Należy również powiadomić tut. urząd o zakończeniu pobytu w lokalu.  Kontakt: 14 645 60 12 wewn. 36 lub 37

Pomoc Społeczna

Uchodźcy w trudnej sytuacji, mogą otrzymać m.in. żywność i środki higieny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie przy ul. Św. Jana 3,  czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. telefon 14 645 64 33, 505439950

Świadczenie pieniężne 300+

Uchodźcom przysługiwać będzie pomoc w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł dla każdej osoby w rodzinie. Pieniądze mają służyć na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie przy ul. Św. Jana 3, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. telefon 14 645 64 33, 505 439 950.

 

 

 1. Oświata:

Kierownik Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie informuje,  że cudzoziemcy w wieku szkolnym (7-18 lat) przebywający na terenie Gminy Żabno mogą być przyjmowani do szkół na terenie Gminy Żabno w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 645 65 87 lub 607 089 141 Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i u Dyrektorów szkół na terenie Gminy Żabno.

 1. Zdrowie:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają, że narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych), w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń. Dodajmy, że minister zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Dodatkowe informacji można uzyskać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żabnie przy ul. Piłsudskiego 7, lub pod numerem telefonu:  509 933 268

 1. Praca/ Zatrudnienie

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie obejmującej wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy ale również poprzez zapoznanie się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 14 645-69-43

Doradca klienta
Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację osoby poszukującej pracy (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy. Ponadto pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie pomogą w poinformują o sytuacji na rynku pracy, udzielą pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji  o innych instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące kompleksowej oferty urzędów pracy.

Pośrednictwo pracy
Obywatel Ukrainy może korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy dostępnej  pod adresem: (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).
Obywatel Ukrainy może również skorzystać z pomocy Doradcy klienta, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje  o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy).
Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywatela Ukrainy umożliwi zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

szkolenia zawodowe,

dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,

refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),

zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,

refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

 1. Najważniejsze kontakty:
 1. Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, e-mail consul_pl@mfa.gov.ua, tel. 22 621 39 79 
 2. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie, e-mail gc_plk@mfa.gov.ua,  tel.12 429 60 66
 3. Konsulat Honorowy Ukrainy w Tarnowie, e-mail biuro@konsulattarnow.pl , tel. 881 684 666
 4. Urząd do Spraw Cudzoziemców, tel. 47 721 75 75
 5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie,
  e-mail czk@malopolska.uw.gov.pl, tel. 987 lub 12 39 21 300
 6. Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, info.spec@muw.pl,  12 210 20 02
 7. Placówka Straży Granicznej w Tarnowie, e-mail: sdo.tarnow@strazgraniczna.pl, tel.: 14   622 80 00

 Найважливіші контакти:

 1. Посольство України y Республіці Польща, ел  consul_pl@mfa.gov.ua, тел.+ 48 22 621 39 79
 2. Генеральне консульство України y Кракові, e-mail gc_plk@mfa.gov.ua, телефон:  +48 12 429 60 66
 3. Почесне консульство України y Тарнові, e-mail biuro@konsulattarnow.pl, тел. +48 881 684 666
 4. Управління у справах іноземців, тел. +48 47 721 75 75
 5. Провінційний антикризовий центр у Кракові, ел czk@malopolska.uw.gov.pl, тел. 987 або  +48 12 39 21 300
 6. Спеціальна гаряча лінія Малопольського воєводи для громадян України шукаючиx притулок у Малопольщі, info.spec@muw.pl, +48 12 210 20 02
 7. Прикордонна застава в Тарнові, ел: sdo.tarnow@strazgraniczna.pl, тел.: +48 14 622 80 00

 

 

Informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Gmina utworzyła oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy

Solidarni z Ukrainą - informacja OPS w Żabnie o podjętych działaniach

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.