Logo
A A | Dla słabowidzących

Maluch +

 

 

PROGRAM "MALUCH +" MODUŁ 1B

W ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ 2021” - Moduł 1b Gmina Żabno uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z salą gimnastyczną o część przeznaczoną na żłobek, zlok. na dz. Nr 1211/18, 1211/19 w m. Łęg Tarnowski, Gmina Żabno”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa z programu Maluch + 2021.

Wartość inwestycji w ramach programu Maluch + 2021 wynosi 1.548.317,06 zł , w tym wartość dofinansowania w wysokości 80% tj. 1.200.000,00 zł.

Grupę docelową stanowić będzie 40 dzieci w wieku do lat 3.

Celem projektu jest utworzenie w 2021 r. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa żłobka do istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2.

Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Budowa żłobka na terenie gminy Żabno ma na celu również wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn.

Przeprowadzenie inwestycji umożliwi rodzicom powrót do pracy, który wpłynie niewątpliwie na poprawę wskaźników bezrobocia.

 


 

PROGRAM "MALUCH +" MODUŁ 1B

 W ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ 2021” -Moduł 1b Gmina Żabno uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn.: „Prace inwestycyjne i remontowe w Żłobku wraz z przebudową placu zabaw-utworzenie 17 nowych miejsc opieki w Żłobku w Żabnie”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa z programu Maluch + 2021.

Wartość inwestycji w ramach programu Maluch + 2021 wynosi 637.500,00 zł , w tym wartość dofinansowania w wysokości 80% tj. 510.000,00 zł.

Grupę docelową stanowić będzie 17 dzieci w wieku do lat 3.

Celem projektu jest utworzenie w 2021 r. 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki. W ramach zadania w istniejącym budynku przedszkola powstanie nowa sala wraz z wyposażeniem w zabawki i meble, montaż windy do przewożenia posiłków dla dzieci z żłobka, montaż żaluzji zewnętrznych w nowopowstałej sali żłobkowej. Powstanie również plac zabaw z bezpieczną  nawierzchnią i odgrodzeniem od części przedszkolnej.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych w szczególności dla dzieci do lat 3 w gminie Żabno.

Aranżacja przestrzeni wokół budynku żłobka będzie stymulować rozwój dzieci na świeżym powietrzu, umożliwi różne formy interakcji między dziećmi. Przeprowadzenie inwestycji umożliwi rodzicom powrót do pracy, który wpłynie niewątpliwie na poprawę wskaźników bezrobocia.

 

 


PROGRAM "MALUCH +" MODUŁ 2

 

14.400 W ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ 2021” - Moduł 2 Gmina Żabno uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14.400,00 zł. 

Zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Gminnym żłobku w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 12, 33-240 Żabno.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

 


 

Gmina Żabno uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 16.200,00 zł na realizację zadania własnego polegającego na organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat 3, w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym żłobku w Żabnie,
ul. Władysława Jagiełły 12, 33-240 Żabno. Efektem rzeczowym realizacji dotowanego zadania jest utrzymanie w roku 2021 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym żłobku w Żabnie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.