Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


I N F O R M A C J A BURMISTRZA ŻABNA z dnia 20 września 2023 r. ws. bezpłatnego transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na 15.10.2023 roku, dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia.
1. Burmistrz Żabna informuje iż dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku, możliwe jest skorzystanie przez osoby uprawnione z bezpłatnego transportu.
2. Prawo do skorzystania z transportu, o kto rym mowa w pkt. 1 mają wyborcy:
1) niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji
c) zaliczeniu do I i II grupy inwalidów
d) osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny
oraz
2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat.
3. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.
4. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu w dniu wyborów zgłaszają do Urzędu Miejskiego w Żabnie do dnia 02.10.2023 r., zamiar skorzystania z transportu z miejsca zamieszkania „do” lokalu wyborczego, ewentualnie również „z” lokalu, do miejsca w którym wyborca rozpoczął podróż.
5. Wyborca który zgłosił zamiar skorzystania z transportu zostanie poinformowany najpóźniej 12.10.2023 r. o godzinie transportu.
6. Zgłoszenie może być dokonane ustnie (nie telefonicznie), pisemnie lub w formie elektronicznej.
7. Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
8. W zgłoszeniu:
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
9. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Liczba odsłon: 560
Autor:
« powrót
Archiwum:
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.