Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Na podstawie Uchwały Nr XXV/357/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 maja 2021 r. nadane zostało Honorowe Obywatelstwo Gminy Żabno Panu Zygmuntowi Zającowi. W Gminnym Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Aktu Nadania tego zaszczytu.

Honorowe Obywatelstwo to jedno z najważniejszych wyróżnień dla mieszkańców naszej gminy, które otrzymali jak dotąd ks. Zdzisław Podstawa, Paweł Domański i Maria Witkowska. Od teraz do grona Honorowych Obywateli, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Żabna, dołączył Zygmunt Zając. Uroczystego wręczenia Aktu dokonali Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód oraz Burmistrz Żabna Marta Herduś. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości był Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Rady Miejskiej w Żabnie, Skarbnik Gminy, dyrektorzy Szkół, rodzina, znajomi i przyjaciele laureata, a przede wszystkim liczne grono członków Towarzystwa Przyjaciół Żabna. 

 

Poniżej przedstawiamy laudację, którą odczytała Burmistrz Żabna Marta Herduś, a w której przedstawiona została sylwetka Zygmunta Zająca.

 


 

Laudacja – nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Żabno Zygmuntowi Zającowi

 

Szanowni Państwo, licznie zgromadzeni na dzisiejszej, tak doniosłej uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Żabno Panu Zygmuntowi Zającowi.

 

Przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia okolicznościowej laudacji. Pan Zygmunt Zając – nauczyciel, wieloletni dyrektor najpierw Szkoły Podstawowej, a później Gimnazjum Publicznego w Żabnie, wychowawca wielu pokoleń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna, znany jest mieszkańcom naszej gminy, a więc gwoli dochowania wierności ceremoniałowi przypomnę wszystkim w paru słowach to, o czym, jak myślę wiemy wszyscy.

 

Pan Zygmunt Zając urodził się w 1940 r. w Żabnie, jest absolwentem  geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracę na terenie Żabna rozpoczął w 1973 r. W latach 1973 – 1982 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnie, równocześnie od 1975 roku pełnił funkcję zastępcy gminnego dyrektora Szkół w Żabnie. Przez ten okres odpowiedzialny był za sprawy wychowawcze oraz zajęcia pozalekcyjne.
1 września 1982 roku mianowany został na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnie, ucząc jednocześnie geografii. Pan Zygmunt Zając był inicjatorem rozbudowy żabnieńskiej szkoły, a wcześniej pozyskania działki pod jej rozbudowę. Prace te rozpoczęto w 1995 r. Pozyskiwał środki finansowe na ten cel od władz miasta i gminy, kuratorium, sponsorów. Współpracował także z Klubem Przyjaciół Miasta Żabno w Chicago.

1 września 1999 r. powołany został na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Żabnie, a od 2001 uczniowie gimnazjum rozpoczęli naukę w nowo wybudowanej części kompleksu szkolnego.

Był inicjatorem nawiązania współpracy szkoły, którą kierował z niemiecką szkołą w Bad Berce, partnerskim mieście Żabna.

W 2005 roku szkoła, którą kierował otrzymała imię Jana Pawła II i sztandar, a w holu gimnazjum wmurowano i poświęcono pamiątkową tablicę.

Pan Zygmunt Zając dał się poznać jako inicjator licznych wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych, kulturalnych i sportowych nie tylko na terenie szkoły, ale i gminy. Dużą satysfakcję przynosiły Mu sukcesy uczniów kierowanej przez Niego Szkoły w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz sukcesy sportowe. Jako dyrektor i nauczyciel wprowadzał w życie opracowane wcześniej założenia programowo- dydaktyczne, działał na rzecz zaspokajania potrzeb specjalnych uczniów poprzez nauczanie indywidualne, pracę z uczniem zdolnym. Tworzył etos wychowawczy poprzez organizowanie imprez związanych z życiem szkoły, jej tradycją: akademie, apele, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, dyskoteki. Kształtował postawy uczniów w oparciu o przyjęty przez szkołę system wartości.  Ściśle współpracował z rodziną i środowiskiem w zakresie wychowania młodzieży.

 

W 2005 roku odszedł na emeryturę.

W 2007 roku był inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Żabna, w którym to do dzisiaj pełni funkcję prezesa.  Pod Jego przewodnictwem działalność Towarzystwa na stałe wpisała się w życie społeczne i kulturalne miasta. Był inicjatorem renowacji nagrobków zasłużonych Żabnian na parafialnym cmentarzu, organizuje coroczne kwesty na ten cel, na Rynku w Żabnie w cieniu Dębu Wolności z inicjatywy p. Prezesa odsłonięto pomnik dla uczczenia rocznicy lokacji miasta z datą 1385, która przypomina wszystkim korzystającym ze skrzyżowania dróg o pamiętnym roku, w którym to Królowa Jadwiga potwierdziła nadanie praw miejskich dla Żabna.

Towarzystwo Przyjaciół Żabna i P. Zygmunt Zając wydaje pamiątkowe „Kuriery historyczne” przypominające nam historię miasta, które leży na wielkim skrzyżowaniu dróg, jak pisał ks. Janusz Stanisław Pasierb. Popularyzuje wiedzę o naszym mieście, o historii, sporcie, sprawach społecznych, sztuce i kulturze.

Pan Zygmunt Zając wspiera wszelkie inicjatywy żabnieńskie, jest człowiekiem niezwykle skromnym, serdecznym, otwartym, pełnym poczucia humoru. Ma ogromny dar organizacyjny  oraz dar przekonywania i zjednywania sobie ludzi. Jest człowiekiem o otwartym sercu, który z uporem dąży do realizacji planów
i zamierzeń.

Szanowni Państwo! Władysław Stanisław Reymont napisał: „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie; pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”, te słowa bardzo głęboko wpisują się w życie
i działalność p. Zygmunta Zająca.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Żabno Panu Zygmuntowi Zającowi to dla nas zaszczyt i ogromny honor. Mieszkańcy miasta i gminy są wdzięczni Panu Zygmuntowi za wychowanie kolejnych pokoleń w duchu umiłowania ojczyzny, tej dużej, której na imię Polska, ale i tej małej - Gminy Żabno.

Liczba odsłon: 1648
Autor:
« powrót
Archiwum:
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030 - KONSULTACJE
Biuletyn Informacji Publicznej
2024 Wybory Samorządowe
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Pomoc dla Ukrainy
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.