Przetargi - rok 2007

 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości około 50 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący wykonania kruszenia gruzu budowlanego w ilości około 5 000 ton – frakcja do 70 mm.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszywa hutniczego(kruszywo + transport) dla potrzeb MGZGK w Żabnie ul. Jana 3 o uziarnieniu : 0 – 12,8 mm w ilości 1000 ton, 12,8 – 31,5 mm w ilości 1000 ton, 31,5 – 63 mm w ilości 1000 ton.”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący dostawy kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie – Modernizacja Plant – Alejki etap I”.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący zadania pod nazwą „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący udzielenia kredytu w wysokości 300 000,00 zł na zadania : „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Żabnie”, „Przebudowa nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych przy ulicach osiedlowych, drogi gminne ul. Osiedle w Niedomicach – kontynuacja.”
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący zadania pod nazwą „Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. Pawęzowska dz. nr 1615 w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja Centrum Miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie – Modernizacja Plant – Zieleń etap I”.
 • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja dachu budynku wiejskiego w Kłyżu”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja Przedszkola w Żabnie.”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Remont kanału ciepłowniczego w Żabnie.”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie.”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja dachu budynku wiejskiego w Kłyżu - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowościach : Siedliszowice, Kłyż, Gorzyce, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, Łęg Tarnowski, Sieradza, Fiuk, Niedomice, Goruszów, Żabno, Pieszyce, Pasieka Otfinowska”.
 • Ogłoszenie OSP Łęg Tarnowski - przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t. na bazie furgonu z napędem 4x2 dla jednostki OSP."
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Wykonanie projektu zadania pod nazwą Remont drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Niedomice na długości około 1000 mb wraz z wykonaniem chodników o długości 1900 mb, kanalizacji burzowej około 1000 mb z odprowadzeniem wód do istniejących rowów w km 47+600 - 48 + 600”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu w Niedomicach”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Przebudowa dróg osiedlowych w Niedomicach”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący dostawy kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący dostawy kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - wykonanie parkingów przy Ośrodkach Zdrowia w Niedomicach i Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : Budowa trybuny dla widzów wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, na dz. nr 253/2, 1131 w m. Niecieczy wraz z wewnętrzną instalacją : wodociągową, kanalizacyjną wraz z odcinkiem zewnętrznym do zbiornika bezodpływowego i elektryczną-etap II.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - udzielenie kredytu.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : Budowa trybuny dla widzów wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, na dz. nr 253/2, 1131 w m. Niecieczy wraz z wewnętrzną instalacją : wodociągową, kanalizacyjną wraz z odcinkiem zewnętrznym do zbiornika bezodpływowego i elektryczną-etap II - przetarg II.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości około 50 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie - rok 2008”.
 • Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Żabno do Gimnazjów i Szkół Podstawowych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący bezgotówkowego zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żabno w 2008r.