Przetargi - rok 2008

 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszywa hutniczego o uziarnieniu od 0 mm - 63 mm w ilości 4000 ton oraz mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0 mm - 31,5 mm w ilości 500 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Remont pokrycia dachu na budynku komunalnym użytkowanym przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Siedliszowicach”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - przetarg I ”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej, ul. Warzały w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Publiczne Przedszkole w Żabnie - roboty remontowe”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu sportowego w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Budowa ciągów pieszych w alejkach parkowych w Niedomicach”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Przebudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowościach : Odporyszów, Łęg Tarnowski, Niedomice, Sieradza, Siedliszowice, Gorzyce, Podlesie Dębowe, Ilkowice, Żabno”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Żabnie - Moje Boisko - Orlik 2012”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Niedomice na długości około 1000 mb z wykonaniem chodników, kanalizacji burzowej z odprowadzeniem wód do istniejących rowów”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Opracowanie projektów rewitalizacja miasta Żabno obejmujących płytę rynku oraz ulice, chodniki i budynki do niej przylegające”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej na potrzeby MGZGK w Żabnie - przetarg III”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Remont drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Niedomice - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Budowa zaplecza boisk sportowych w ramach zadania „ Moje Boisko – Orlik 2012”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Budowa budynku w Siedliszowicach w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Żabnie”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszywa hutniczego o uziarnieniu od 0 mm - 31,5 mm w ilości 300 ton oraz mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0 mm - 31,5 mm w ilości 300 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „ Wykonanie oświetlenia boisk oraz elewacji zaplecza boisk - „ Moje Boisko – Orlik 2012”.
 • Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Żabno do Gimnazjów i Szkół Podstawowych”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszywa hutniczego o uziarnieniu od 0 mm – 31,5 mm w ilości 2000 ton, 31,5 mm – 63 mm w ilości 1500 ton oraz mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0 mm – 31,5 mm w ilości 2000 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 50 000 litrów do zbiornika zlokalizowanego na terenie MGZGK w Żabnie ul. Jana 3 – rok 2009”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żabno w 2009 r.”
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie miasta Żabno.”