Przetargi - rok 2015

 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – rok 2016"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno w latach 2016 - 2019"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żabno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Żabno w okresie 01.01.2016r.– 31.12.2017r."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Sfinansowanie zobowiązań Gminy Żabno poprzez przejęcie długu w kwocie 10.180.000,00 zł."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "1.Przebudowa drogi gminnej k/Zielińskiego w m. Podlesie Dębowe, 2.Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Niedomicach."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Niedomicach"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "1.Odbudowa drogi gminnej „Nieciecza – Granica” K203555 w miejscowości Nieciecza w km 0+200 do 0+500. 2.Odbudowa drogi gminnej „Koło Cmentarza” K203578 w miejscowości Otfinów w km 0+000 do 0+800."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "1.Przebudowa, remont dróg gminnych ul. Piłsudskiego K203451 w m. Żabno, ul. Dolnej K2034999 w m. Łęg Tarnowski w kilometrze 0+000 do 4+350. 2.Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego dz. 1329/3 w m. Żabno."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Rozbudowa sieci wodociągowej w Odporyszowie"
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa tłucznia drogowego o uziarnieniu 0 – 31,5 mm w ilości do 3 500 ton, 0 – 63 mm w ilości do 3 500 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2015".