Przetargi - rok 2006

 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Ilkowice”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Bobrowniki Wielkie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Bezgotówkowy zakupu paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żabno w 2006r”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Remont drogi gminnej nr 767 w miejscowości Siedliszowice”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Wykonanie tranzytu ścieków sanitarnych z gmin Żabno i Lisia Góra do kolektora w Tarnowie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Remont stadionu sportowego w Niedomicach – etap I trybuny”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Wykonanie tranzytu ścieków sanitarnych z gmin Żabno i Lisia Góra do kolektora w Tarnowie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siedliszowicach”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej – ul. Dolna w Łęgu Tarnowskim”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Wykonanie nawierzchni bitumicznych w mieście Żabno”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Remont kanałów ciepłowniczych w mieście Żabno w ramach usuwania klęsk żywiołowych”.
 • Ogłoszenie Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji Gminy - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Modernizacja filii biblioteki w Łęgu Tarnowskim”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kostki brukowej”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Remont kanałów ciepłowniczych w mieście Żabno w ramach usuwania klęsk żywiołowych - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siedliszowicach - przetarg II”.
 • Ogłoszenie Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji Gminy - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Modernizacja filii biblioteki w Łęgu Tarnowskim - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący udzielenie kredytu w wysokości 360 000,00 zł na zadania :„Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej – ul. Dolna w Łęgu Tarnowskim”, „Wykonanie nawierzchni bitumicznych w mieście Żabno : ul. Paderewskiego, ul. Sieradzka, ul. Cmentarna, ul. Sikorskiego, ul. 3-go Maja, ul. Szkotnik (Boczna), ul. Boczna (z ul. Jana)”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania nawierzchni bitumicznych w miejscowościach : Janikowice, Sieradza, Odporyszów, Fiuk, Łęg Tarnowski i Żabno.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania nawierzchni bitumicznych w miejscowościach : Pierszyce, Gorzyce i Kłyż.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy urządzenia pasa zieleni przy drodze wojewódzkiej nr 975 (km 8+800 – km 9+766) – ul.Tarnowska w Żabnie.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Remont kanałów ciepłowniczych w mieście Żabno w ramach usuwania klęsk żywiołowych - przetarg III”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący udzielenia kredytu ze środków EBI na dofinansowanie zadania "Tranzyt ścieków z gmin Żabno i Lisia Góra do kolektora w Tarnowie" w wysokości 1 090 000,00 zł.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Modernizacja budynku na stadionie w Żabnie na potrzeby klubu sportowego”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łęgu Tarnowskim część II etap I”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy urządzenia pasa zieleni przy drodze wojewódzkiej nr 975 (km 8+800 – km 9+766) – ul.Tarnowska w Żabnie - przetarg II.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania przebudowy nawierzchni dróg w miejscowościach Nieciecza, Podlesie Dębowe i ul. Krótka w Niedomicach.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy udzielenia kredytu w wysokości 640 000,00 zł na zadania : „Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach : Sieradza, Odporyszów, Fiuk, Łęg Tarnowski, Żabno.” „Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach : Pierszyce, Gorzyce i Kłyż.” „Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach Nieciecza, Podlesie Dębowe i ul. Krótka w Niedomicach.” „Przebudowa nawierzchni dróg w Niedomicach” „Przebudowa nawierzchni dróg w Ilkowicach”
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania fundamentów Domu Ludowego, zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sportowców i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania przebudowy nawierzchni dróg w Niedomicach odcinek 1 i 2.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania przebudowy nawierzchni dróg w Niedomicach odcinek 1 i 2 - przetarg II.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania przebudowy nawierzchni ul. Spokojnej w Ilkowicach.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Niecieczy.
 • Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Żabno do Gimnazjów i Szkół Podstawowych”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa koparko – ładowarki kołowej”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Bezgotówkowy zakupu paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żabno w 2007 r.”.