Przetargi - rok 2013

 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa tłucznia drogowego o uziarnieniu 0 – 31,5 mm w ilości do 3 500 ton, 0 – 63 mm w ilości do 3 000 ton oraz miału kamiennego o frakcji 0 – 5 mm w ilości do 200 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2014".
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 50 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2014”.
 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – rok 2014"
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zakup używanego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych - śmieciarki - przetarg III”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żabno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Żabno w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r."
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zakup używanego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych - śmieciarki - przetarg II”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetu Gminy Żabno"
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Zakup używanego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych - śmieciarki”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa wsi Niedomice poprzez przebudowę ul. 1000-lecia, ul. Szkolnej i ul. Sportowej – chodniki i odwodnienie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "REMONT POMNIKA „POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ W WALCE Z NAJEŹDZCĄ HITLEROWSKIM W LATACH 1939 – 1945” WRAZ Z WYKONANIEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W JEGO OTOCZENIU NA DZ. NR 1837/2 W ŻABNIE PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC W. JAGIEŁŁY I J. PIŁSUDSKIEGO"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont budynku remizy OSP w Niedomicach"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont drogi gminnej „Wykonanie kanalizacji wraz z nawierzchnią betonowa na terenie Strefy Przemysłowej w Niedomicach"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont drogi gminnej „Droga do Konar” K203547 w miejscowości Nieciecza w km 0+000 do 1+200"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Adaptacja części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu Maluch i modernizacja przedszkola w Żabnie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Prace remontowe przy budynku przedszkola w Żabnie - Konary"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 relacji Ilkowice – Lisia Góra – Łęg Tarnowski ul. Witosa w miejscowości Łęg Tarnowski"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej (ul. Ks. Pasierba, ul. Ofiar Katynia) w miejscowości Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie – roboty uzupełniające"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000.000 PLN na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetu Gminy Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pasieka Otfinowska, Gorzyce i Otfinów"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabno, woj. małopolskie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Docieplenie elewacji oraz remont sal lekcyjnych Przedszkola Publicznego w Niedomicach"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żabnie w ramach programu „Radosna Szkoła”"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont drogi gminnej "Podlas" K203532 w miejscowości Fiuk w km 0+000 do 0+500 oraz remont drogi gminnej "Gorzyce-Dąbrówka Gorzycka" K203565 w miejscowości Gorzyce w km 0+000 do 0+400 zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa części trybuny na stadionie sportowym w Niedomicach"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Wykonanie opaski wokół budynku Domu Ludowego w Pierszycach wraz z odprowadzeniem wód opadowych poza budynek"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont drogi gminnej "Podlas" K203532 w miejscowości Fiuk w km 0+000 do 0+500 oraz remont drogi gminnej "Gorzyce-Dąbrówka Gorzycka" K203565 w miejscowości Gorzyce w km 0+000 do 0+400 zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbudowa centrum wsi Siedliszowice poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku". Zadanie współfinansowane w ramach działania „Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Adaptacja Przedszkola na budynek socjalny w miejscowości Łęg Tarnowski".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbudowa centrum wsi Ilkowice poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku". Zadanie współfinansowane w ramach działania „Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa centrum wsi Czyżów poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku". Zadanie współfinansowane w ramach działania „Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2013”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa tłucznia drogowego o uziarnieniu 0 – 31,5 mm w ilości do 3 000 ton, 0 – 63 mm w ilości do 2 500 ton oraz miału kamiennego o frakcji 0 – 5 mm w ilości do 1 000 ton na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2013".