Przetargi - rok 2005

 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania projektów kanalizacji miasta Żabno – część II.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący dotyczący wykonania ogrzewania nadmuchowego w Domu Ludowym w Czyżowie.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Odbudowa zadrzewienia terenów przyszkolnych – zieleń edukacyjna i osłonowa".
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą "Prace wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Ilkowicach".
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Odbudowa zadrzewienia terenów przyszkolnych – zieleń edukacyjna i osłonowa".
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania zadania pod nazwą „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu Tarnowskim, Pasiece Otfinowskiej i Żabnie oraz wymiana lamp w miejscowości Niedomice”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowo-przesyłowej z Niedomic do Tarnowa”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowo-budowlanych i elektrycznych w budynku Klubu Sportowego Konary w Żabnie”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania nawierzchni bitumicznych w miejscowościach : Łęg Tarnowski, Niedomice i Ilkowice.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania nawierzchni bitumicznych w miejscowościach : Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Gorzyce, Kłyż, Odporyszów i Fiuk.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : Modernizacja Budynku Wiejskiego w Otfinowie „Stary Dom Ludowy”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania modernizacji Publicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania nawierzchni bitumicznych w mieście Żabno.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania modernizacji Publicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania remontu stadionu sportowego w Niedomicach - etap I trybuny.
 • Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie miasta Żabno”.