Przetargi - rok 2004

 • 17.05.2004 - Przetarg na wykonanie robót remontowo budowlanych w Domu Ludowym w Ilkowicach.
 • 03.06.2004 - Przetarg na wykonania remontu i modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 • 09.06.2004 - Przetarg na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi ul. Zamoście w Żabnie.
 • 28.06.2004 - Przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Niedomicach ze środków powodziowych.
 • 13.07.2004 - Przetarg na kompleksową modernizację konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia, kompleksowa wymiana stolarki okiennej, kompleksowa modernizacja instalacji CO, wykonanie docieplenia i elewacji całego budynku Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim.
 • 01.07.2004 - Przetarg dotyczący dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • 15.07.2004 - Przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych i nakropku.
 • 10.08.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania sieci gazowej z przyłączami do budynków na osiedlu mieszkaniowym w Żabnie.
 • 16.08.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia banku który udzieli kredyt w wysokości 500 000,00 zł.
 • 19.08.2004 - Przetarg na budowę Gimnazjum w Żabnie - sala gimnastyczna.
 • 20.08.2004 - Przetarg na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych na terenie zabytkowego parku w Łęgu Tarnowskim.
 • 20.08.2004 - Przetarg nieograniczony na likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Ośrodkach Zdrowia : Niedomice, Otfinów, Wietrzychowice.
 • 27.08.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania elewacji na budynku Domu Ludowego w Otfinowie.
 • 01.09.2004 - Przetarg nieograniczony nieograniczony dotyczący wykonania : 1. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej Podlesie Dębowe - Nieciecza 2. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach gminnych :”Zaolzie” w Sieradzy i „Żabno – Sieradza”..
 • 01.09.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania : 1. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni placu manewrowego – Chorążec przy sklepie 2. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej ul. Bobrowska w Bobrownikach Wielkich 3. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach gminnych w Odporyszowie : ul. Misjonarska, ul. Zarzecze I + łącznik, ul. Akacjowa, oraz nawierzchni bitumicznych - ul. J. Wnęka, ul. Do Domu Pielgrzyma 4. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej „Ulica” w m. Fiuk..
 • 01.09.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania : 1. nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Okrajniaki I i II” w Pasiece Otfinowskiej 2. nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „k/Wróbla” w Janikowicach 3. nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „k/Wrzoska” w Pierszycach 4. nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Do Wdowiaka” i wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej „do Ciukaja” w m. Kłyż 5. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej ul. Osiedlowa w m. Czyżów.
 • 10.09.2004 - Przetarg Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dabrowie Tarnowskiej.
 • 14.09.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania : 1. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach gminnych w Łęgu Tarnowskim ul. Leśna, ul. Rzeczna, Pasternik oraz Boczna 2. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej w Niedomicach ul. 1000 lecia (boczna) 3. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej w Ilkowicach ul. Graniczna 4. powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze gminnej w Niecieczy „Główna” oraz profilowania drogi gminnej Nieciecza - Konary.
 • 27.09.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania chodnika w Bobrownikach Wielkich.
 • 27.09.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania chodnika w Łęgu Tarnowskim.
 • 04.10.2004 - Przetarg nieograniczony na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • 08.10.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący zakup sprzętu dla utworzenia stanowiska pracy dla referenta do spraw obsługi dziennika podawczego oraz stanowiska pracy dla referenta do spraw kadrowych
 • 02.12.2004 - Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania z elementami rozbudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Ilkowicach na dwuoddziałowe przedszkole
 • 09.12.2004 - Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę przychodni S.G.Z.O.Z. w Żabnie ul. Piłsudskiego 7
 • 08.12.2004 - Przetarg nieograniczony na wykonywanie bankowej obsługi wszystkich rachunków bankowych w ramach Budżetu Gminy i jej podległych jednostek przez okres 3 lat
 • 23.12.2004 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania projektów kanalizacji miasta Żabno – część II