Przetargi - archiwum

 • 18.11.2002 - Przetarg na remont pomieszczenia sanitarnego na I piętrze Szkoły Podstawowej w Niecieczy.
 • 22.11.2002 - Przetarg na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Żabnie i Wietrzychowicach.
 • 19.12.2002 - Przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ilkowicach - roboty budowlano-instalacyjne.
 • 17.02.2003 - Przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Modernizacja przepompowni P3 w Łęgu Tarnowskim".
 • 25.03.2003 - Przetarg nieograniczony - doręczanie poczty na terenie gminy Żabno
 • 09.04.2003 - II przetarg nieograniczony dotyczacy doręczania poczty na terenie gminy Żabno
 • 18.04.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wyłonienia wykonawcy robót budowlano instalacyjnych w świetlicy w miejscowości Nieciecza
 • 13.05.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wyłonienia wykonawcy na "Utrzymanie zieleni miejskiej i odśnieżania alejek i chodników w mieście Żabno
 • 28.05.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania odwodnienia i ułożenia kostki brukowej przed budynkiem OSP w Bobrownikach Wielkich
 • 12.06.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania sieci strukturalnej IT i TT w Urzędzie Gminy Żabno
 • 18.06.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania robót wykończeniowych w sali sportowej w Łęgu Tarnowskim
 • 23.06.2003 - Przetarg nieograniczony na roboty remontowe - remont sali gimnastycznej
 • 24.06.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania robót budowlanych w rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Ilkowicach
 • 25.06.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczacy wykonania robót wykończeniowych w Domu Ludowym w Otfinowie
 • 25.06.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu wraz z przyczółkami na rzece Żabnica w miejscowości Odporyszów Grobla
 • 25.06.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi gminnej w miejscowości Odporyszów Grobla
 • 26.06.2003 - Przetarg nieograniczony na roboty budowlano instalacyjne w Przychodni Zdrowia w Niedomicach
 • 26.06.2003 - Przetarg nieograniczony na przełożenie pokrycia dachu z dachówki na blachę na Przychodni Zdrowia w Łęgu Tarnowskim
 • 30.06.2003 - Przetarg nieograniczony na wymianę okien PCV - 15 sztuk i drzwi wejściowych w Przedszkolu Publicznym w Żabnie
 • 30.06.2003 - Przetarg nieograniczony na roboty remontowe - wymiana stolarki okiennej i elewacja budynku szkoły
 • 08.07.2003 - Przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej
 • 17.07.2003 - Przetarg nieograniczony na wymianę okien na PCV – 47 sztuk
 • 18.07.2003 - Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w Domu Ludowym w miejscowości Kłyż
 • 18.07.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – budowlanych w Domu Ludowym w miejscowości Chorążec
 • 21.07.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku przedszkola w Niedomicach
 • 05.08.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w Domu Ludowym w miejscowości Pierszyce
 • 01.08.2003 - Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół
 • 05.08.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonania remontu trybun na stadionie sportowym w Żabnie
 • 05.08.2003 - Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Niedomicach
 • 11.08.2003 - Przetarg nieograniczony na na remont pomieszczeń sanitarnych (parter) oraz modernizację piwnic
 • 12.08.2003 - Przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej (wymiana stolarki okiennej) oraz pomieszczeń sanitarnych
 • 12.08.2003 - Przetarg nieograniczony na opracowania „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Żabno na lata 2004 – 2015”
 • 28.08.2003 - Przetarg nieograniczony na opracowania „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Żabno na lata 2004 – 2015”
 • 08.09.2003 - Przetarg nieograniczony na roboty budowlano instalacyjne w Przychodni Zdrowia w Niedomicach
 • 15.10.2003 - Przetarg nieograniczony na dostawę 13 szt. przystanków autobusowych
 • 15.10.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany kanałów ciepłowniczych
 • 24.10.2003 - Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej
 • 12.11.2003 - Przetarg nieograniczony na dostawę 13 szt. przystanków autobusowych
 • 28.11.2003 - Przetarg nieograniczony na dostawę 13 szt. przystanków autobusowych
 • 23.12.2003 - Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40x3,7 mm długości 380 m wraz z przyłączami w Czyżowie